Page 1 of 1

Bradātāja Goda kodekss

PostPosted: 22 Jul 2013, 15:04
by Disfigurator
Ikkatra Latvijas Republikas rezidenta pienākums ir ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktus. Taču ir jomas, kuras šie normatīvie akti regulē nepietiekami, līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt iekšējās, post-apo.lv bradātājiem saistošas vadlīnijas, kas definē Urban Exploration (urbex) Post-apo izpratnē.
Post-apo bradātāji ir decentralizētu indivīdu kopa, kur katram ir sava galva uz pleciem. Bradātājs ir arī iepazinies ar tiem normatīvajiem aktiem, kuri tieši vai pastarpināti attiecināmi uz bradāšanu. Bradātājs zina, ka, ejot bradāt, līdzi jāņem ne tikai nepieciešamais aprīkojums, pārtika un vēlams arī kāds cits bradātājs (kas palīdzētu pārvarēt šķēršļus, novērst potenciālu nelaimi, izsauktu glābšanas dienestus, u.tml.), bet arī skaidra, savu rīcību un tās riskus apzinošos, normatīvos aktus zinoša galva uz pleciem. Šim īsajam kodeksam ir rekomendējošs raksturs.

BRADĀTĀJA GODA KODEKSS

1) Bradātājs ir godprātīgs, mazliet avantūrisks piedzīvojumu meklētājs pamestā pilsētvidē, kam piemīt racionāls prāts. Bradātājs ir dzīvās vēstures izpētes entuziasts, kas apzinās apmeklēto objektu kultūrvēsturisko vērtību un savas rīcības-seku cēloņsakarību – arī normatīvo aktu izpratnē.

2) Bradātājs savā izpausmē un pēc piederības ir:
2.1. Dokumentālās vai mākslas foto fotogrāfs;
2.2. Mākslinieks, kas atnācis uz objektu uzņemt dažas bildes/veikt skices ieskatam, ko vēlāk gleznot;
2.3. Tāds pats cilvēks kā pārējie, ar tādu pat darbu kā pārējiem, ar tādām pat rūpēm kā pērējiem, – bet ar atšķirīgu, specifisku bradāšanas interesi.

3) Ieejot objektā, bradātājs neizkļūst cauri mītiskam degradācijas portālam un nesāk mērķtiecīgi apreibināties, pūst uz sienām muļķības, postīt un piemētāt objektu ar izlietotajiem pārtikas produktu iesaiņojumiem un izsmēķiem. Šīs destruktīvās nodarbes ir atvēlētas citiem mūsu sabiedrības slāņiem.

4) Brīdi, kad tiek pārkāpts publiskās telpas fiziskais vai iedomātais slieksnis uz objektu, bradātājs ir atbildīgs gan pats par sevi, gan par saviem līdzgājējiem, sevišķi nepilngadīgajiem.

5) Bradātājs ļoti labi apzinās to, ka konstrukcijas pamestos objektos ir novājinātas – viņš nepakļauj sevi un savus draugus liekam un nevajadzīgam riskam, bet gan izvērtē katra nākamā spertā soļa drošību.

6) Bradātājs, būdams entuziasts, kas izjūt cieņu pret pamestu pilsētvidi, rūpējas par to, lai objekti pēc iespējas ilgāk būtu nemainīgā tehniskā stāvoklī un, lai tas nebūtu zināms un pieejams destruktīvajam sabiedrības slānim:
6.1. Bradātājs mēģina sarunāt oficiālu ieeju;
6.2. Pēc iekļūšanas objektā vai tā atstāšanas viņš aizver un/vai nomaskē savu, kā arī citus potenciālos iekļūšanas punktus. Šāda rīcība samazina arī iespējamo nelaimes gadījumu risku, kas var rasties bezatbildīgām personām un bērniem vieglprātīgi uzturoties avārijas stāvoklī esošās celtnēs;
6.3. Viņš neizpauž vērtīgu (tādi, kuros palikušas daudzas vēstures liecības; kuri nav zināmi plašākam sabiedrības lokam; kuri ir valsts kultūras pieminekļi) objektu atrašanās un/vai tajā iekļūšanas vietu un veidu cilvēkiem, par kuru nodomiem viņš nav personīgi drošs;
6.4. Bradātājs ir draudzīgs – mēdz vest jaunus bradātājus uz objektiem. Bet, pirms viņš jaunpienācēju ved uz vērtīgiem objektiem, viņš pārliecinās, vai līdzi ņemtais cilvēks ir godprātīgs un izjūt līdzīgu cieņu pret pamestu pilsētvidi;
6.5. Viņš nepublicē vērtīgu objektu kartes;
6.6. Ja bradātājs internetā publicē attēlus no vērtīga objekta, viņš pārliecinās par to, ka:
6.6.1. bildes failā nav saglabāta GPS informācija (geotag);
6.6.2. nav redzams kāds dokuments, kura rekvizīti vēstītu par objekta nosaukumu un atrašanās vietu;
6.6.3. nav redzama ielas nosaukuma plāksnīte;
6.6.4. tuvumā nav redzams kāds vispārzināms, vietu identificējošs objekts – ēka, veikals u.tml.;
6.6.5. nav redzama kāda cita vērtīgo objektu identificējoša norāde, piemēram, objekta teritorijā nofotografēta karte vai izkārtne, kuras nosaukums ar nelielu meklēšanas piepūli var sniegt tiešu objekta adresi negodprātīgām personām;
6.6.6. [problem]

7) Bradātājs, redzot, ka objektā ir notikusi inženiertehnisko komunikāciju avārija, sevišķi, ja tā ir paaugstinātas bīstamības (plīsis gāzes vads, ķerta tantiņa, dzirksteļojošs elektropārvades līnijas vads, kā arī plīsis pilsētas ūdensvads), ziņo avāriju attiecīgajām iestādēm, nosaucot avārijas vietu. Bradātājs apzinās, ka labāk, lai objektu slēdz vēl ciešāk, nekā lai tas aiziet bojā pavisam, apdraudot arī blakus esošās ēkas un cilvēkus.

8) Bradātājs zina, ka viņš no malas nav atšķirams no personām, kuru rīcība, uzturoties pamestu objektu tuvumā, sabiedrībā tiek interpretēta kā aizdomīga vai noziedzīga, ja vien viņam līdzi nav kāda atšķirības zīme, piemēram, fotokamera un statīvs. Līdz ar to, Bradātājs savās darbībās ir diskrēts.

Ar šo īso kodeksu bradātājs citām Urban Exploration apvienībām vai indivīdiem neuzspiež savu viedokli vai redzējumu – tā ir katra paša brīva izvēle sekot vai nesekot šīm vai līdzīgām vadlīnijām. Tomēr, esot Latvijas teritorijā, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti ir jāievēro vienmēr. Papildus tam ir jālieto arī vesels un neaizmiglots saprāts, lai bradājums nebeigtos ar arestu vai smagiem miesas bojājumiem, vai pat nāvi.

Lai Tev veiksmīgs Bradājums!