Post-Apo

Individuālās aizsardzības līdzekļi

Rūpnieciskas katastrofas vai masu iznīcināšanas ieroču pielietošanas gadījumā kad civiliedzīvotāji izmitināti patvertnēs vai evakuēti, cietušajā rajonā tomēr nepieciešams turpināt dažādus darbus – izlūkošanu, seku likvidāciju, kārtības uzturēšanu. Lai strādājošos aizsargātu no bīstamajiem faktoriem, tiem nepieciešams izmantot dažādus individuālās aizsardzības līdzekļus.

Gāzmaskas.


Elpceļu aizsardzībai no kaitīgām vielām, mikroorganismiem un radioaktīvajiem putekļiem tiek izmantotas gāzmaskas. Pēc konstrukcijas gāzmaskas iedalās filtrējošajās un izolējošajās. Filtrējošās gāzmaskas sastāv no gumijas sejsega, kas hermētiski noslēdz lietotāja seju un filtra caur kuru sejsegam piekļūst gaiss. Putekļus filtrs aiztur tā pretputekļu filtrā, kas vairumā gadījumu ir īpašs audums aiz kura seko absorbenta granulas. Absorbents sevī uzsūc kaitīgās vielas un mikroorganismus un neļauj tiem nonākt līdz elpceļiem. Gadījumos kad apkārtējā gaisā ir pārāk liela kaitīgo vielu koncentrācija, tiek lietotas izolējošās gāzmaskas. Tās ir pilnīgi hermētiski slēgtas no apkārtējās vides un lietotāju ar skābekli nodrošina reģenerējot viņa izelpoto oglekļa dioksīdu. Vienā konstrukcijas gadījumā izelpotais gaiss caur reģenerācijas patronu nokļūst elpošanas maisā, kura vienīgais uzdevums ir nodrošināt telpu elpojamajam gaisam. Ieelpojot gaisu, tas vēlreiz no elpošanas maisa iziet caur reģenerācijas patronu vēl vairāk to bagātinot ar skābekli un paņemot no tā oglekļa dioskīdu. Otrs izolējošās gāzmaskas konstrukcijas variants ir ar oglekļa dioksīdu absorbējošu patronu, kuras radīto spiediena samazinājumu kompensē no neliela skābekļa balona.

Ķīmiskie aizsargtērpi.


Lai aizsargātu organismu no ķīmisko vielu kaitīgās ietekmes caur ādu, nepieciešams izmantot ķīmiskos aizsargtērpus. Tie pārsvarā veidoti no gumijota auduma un var sastāvēt no vairākām daļām vai pat būt pilnīgi hermētiski. Kā piemēru var minēt ķīmisko aizsargtērpu Л-1. Tas sastāv no četrām daļām – biksēm, jakas un diviem cimdiem. Bikses ir pilnīgi viengabalainas līdz pat pakrūtei, kas ļauj tās izmantot pat brišanai pa piesārņotu ūdeni. Jakas kapuce kopā ar gāzmasku labi aizsargā seju un galvu. Lai cimdi būtu drošāki pret bojājumiem šuvju vietās, tiem atsevišķi ir izdalīti tikai divi pirksti – rādītājpirksts un īkšķis, kas ļauj veikt lielāko daļu nepieciešamo darbību ar rokām.

[Ieraksts noteikti tiks papildināts drīzumā]


Log In
© Post-Apo